Information Booklet
You can download Company Presentation booklet to recognize more about us.
Ứng dụng
Participation in fairs attended in the past years and the new...+ Detailed Information
Trailer

BÀI VIẾT CHI TIẾT

Việt Nam hiện nay đang dẫn đầu về nghành xuất khẩu thủy hải sản. Tuy nhiên, với việc phát triển ngày càng cao thì việc ô nhiễm do chính vấn đề chế biển thủy hải sản để lại cũng không ít và hiện nay nguồn ô nhiễm do việc chế biến thủy hải sản cũng là một vấn đề lớn đáng được quan tâm. Nguồn ô nhiễm nước thải bao gồm:

- Ô nhiễm không khí: mùi hôi phát sinh từ việc lưu trữ các phế thải trong quá trình sản xuất, khí thải từ các máy phát điện dự phòng. Trong các nguồn ô nhiễm không khí, mùi là vấn đề chính đối với các nhà máy chế biến thủy sản.
- Chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình chế biến bao gồm các loại đầu vỏ tôm, vỏ nghêu, da/mai mực, nội tạng mực và cá,….
- Nước thải sản xuất trong chế biến thủy sản chiếm 85-90% tổng lượng nước thải, chủ yếu từ các công đoạn: rửa trong xử lý nguyên liệu, chế biến, hoàn tất sản phẩm, vệ sinh nhà xưởng và dụng cụ, thiết bị, và nước thải sinh hoạt.

Từ những nguồn ô nhiễm trên nếu nước thải được xả trực tiếp ra môi trường thì hậu quả mà con người phải hứng chịu vô cùng to lớn, nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hướng xấu tới cảnh quan và chất lượng nguồn nước sử dụng. Làm suy thoái môi trường trong tương lại một cách nặng nề. Chính vì vậy cần phải có hệ thống xử lý nước thải thủy sản để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.